Новини

Критерии за приеманеКритерии за приемане

Проверете размер: Проверете размера на измерването и размера на реалния продукт там е никаква грешка.

Проверете нивото на: грешката трябва да бъдат контролирани в рамките на 2mm/1000 мм.

Проверете вертикалата: душ кабина от двете страни на горната и долната връх равнище грешка да бъдат контролирани в рамките на 10 мм.

Проверете силикон: силикон трябва да бъде тънък, еднакви, красиви.

Проверете всмукване: магнитни врати всмукване разликата трябва да е симетрична, отваряне и затваряне да бъде гъвкава, отваряне и затваряне на сила трябва да бъде между 15-40 Нютон.

Проверете панта: панта трябва да е гладка, при отваряне и затваряне, няма шум.


Един чифт: Душ кабината

Следваща: Не